БИЗДИН МИССИЯ

Санариптик технологияны киргизүү менен Кыргыз Республикасынын жашоо турмушунун негизги багыттарын жана социалдык-экономикалык ѳнүгүүгѳ багытталган программаларды и долбоорлорду иштеп чыгаруу жана ишке ашырууга колдоо кѳрсѳтүү

СЭӨФ