Энергияны үнөмдөө жана энергетикалык натыйжалуулукту жогорулатуу

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы көлөмү: 72 саат

Курсту аяктагандан кийин документтер: Күбөлүк

Баасы:

Бул курс энергетикалык натыйжалуулугу чөйрөсүндө бардык актуалдуу багыттарды камтыйт жана  угуучулар иштеген уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын ишинин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, энергияны үнөмдөө потенциалын  реализациялоонун жана энергия натыйжалуулугун жогорулатуунун толук сүрөтүн түзүүгө мүмкүндүк берет.

 

Курстун максаттары жана милдеттери

Окутуунун жыйынтыгында угуучулар энергияны үнөмдөө жана энергиянын майнаптуулугун арттыруу маселелерин чечүүгө байланышкан иштин багыттары боюнча конкреттүү долбоорлорду иштеп чыгуунун практикалык көндүмдөрүн алышат.

Сабактын негизги бөлүмдөрү:

  1. Энергияны үнөмдөөгө киришүү;
  2. КР дагы ЭЭ жана ЭС жаатындагы ченемдик укуктук актылар;
  3. Жапониядагы энергия үнөмдөө;
  4. Энергияны үнөмдөөнүн ар түрдүү багыттары

– Жылуулук энергиясын үнөмдөө

– Электр энергиясын үнөмдөө

– Суу үнөмдөө

– Отун үнөмдөө

  1.  Энергетикалык ресурстарды үнөмдөөдө заманбап технологиялар;
  2. Энергетикалык иликтөө.

 

СЭӨФ