Курс «TIA-Portal платформасында Сименс фирмасынын өнөр жай контроллерун программалоо» (алдынкы)

Жалпы көлөмү: 72 саат

Курсту аяктагандан кийин документтер: Күбөлүк;

Баасы: 10000 сом

Бул курс SIMATIC S7-1200ти тереңирээк изилдөөгө арналган.

 Курстун максаттары жана милдеттери

 • автоматтык башкаруу, контролдоо жана жөнгө салуу системаларынын теориялык негиздерин терең изилдөө;
 • Siemens фирмасынын программалык-техникалык каражаттарынын көп түрдүүлүгү жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу;
 • Угуучулардын алдында мисал катары коюлган TIA Portal базасындагы ПЛК S7-1200 илимий маселелерди чечүү үчүн эң кеңири тараган программалык-техникалык методдорду жана технологиялык процесстерди автоматташтыруу областындагы методдорду жана ыкмаларды өз алдынча колдонуу жөндөмүнө ээ болуу.

Окуу процессинде угуучулар төмөнкүлөргө ээ болот:

 • «Сименс» фирмасынын TIA Portal платформасы боюнча өзүнүн билимин кеңейтүү;
 • техникалык прорцессин анализдөөнүн негизинде контроллерду тандоону ишке ашыруу;
 • Simatic S7 контроллерлорун программалоо жана конфигурациялоо;
 • контролердун конфигурациясын түзүү, окуу жана өзгөртүү;
 • диагностика ыкмасы менен каталарды жана бузуктарды аныктоо жана оңдоо;
 • электр башкаруу схемасын түзүү;
 • ар кандай автомат системалары менен жабдыктарды пайдалануу;
 • алган билимин жана жөндөмүн иш жүзүндө колдонуу.

Курстун негизги бөлүмдөрү:

 • Автоматизация пирамидасы. Заманбап автоматташтыруу каражаттары жана байланыштары. ТПАСБ;
 • SIMATIC S7 бүлөсүнүн аппараттык бөлүгү. 300/400/1200 сериясындагы контролерлор. S-1200 контролерлорунун конструкциясы, кошумча модулдар;
 • TIA Portal платформасы. SIMATIC: Step7, WinCC программалык камсыздоолору;
 • TIA Portal программалоо чөйрөсүн терең изилдөө;
 • Структуралык программалоо, конфигурациялоо, тууралоо жана тармактарды өзгөртүү;
 • Аналогдук белгилерди иштеп чыгуу;
 • STL S7 тилинде өтүүнү программалоо;
 • Өлчөө жана контролдоо. Сенсордук Технология;
 • Маалыматтар блогу менен иштөө;
 • Логикалык операциялар, таймерлер, эсептегичтер;
 • Программада кемчиликтерди издөө;
 • Аккумулятор менен опрециялар.
СЭӨФ