Курс «TIA-Portal платформасында Сименс фирмасынын өнөр жай контроллерун программалоо» (базалык)

Жалпы көлөмү: 72 саат

Курсту аяктагандан кийинки документтер: Күбөлүк

Баасы: 10000 сом

Бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүштүн жеке секторунда эле эмес, ошондой эле чоң заводдордо да жана фабрикаларда да Европанын, Кытайдын, Россиянын түрдүү фирмаларынын автоматташтыруу каражаттарын активдүү колдоно башташты. “Өнөр жайлык автоматташтыруу” курсу “Сименс” (Германия) фирмасынын автоматташтыруу каражаттары жана Программалык камсыздоолор менен таанышууга мүмкүндүк берет.Угуучуларга автоматташтырылган системаларды башкарууну долбоорлоо ТПАСБ өнөр жайында колдонулган  автоматташтыруу каражаттары жана  TIA Portal платформасында программалоонун жолдору менен таанышуу темаларында практикалык иштерди аткарууга мүмкүнчүлүк берилет.

Курстун максаттары жана милдеттери

Сименс фирмасынын S7-1200 өнөр жай контроллерунун базасында автоматташтырылган системаларды долбоорлоо жөнүндө угуучулурга жалпы түшүнүк берүү, ошондой эле TIA Portal платформасында эл аралык МЭК 61 131-3 стандартына ылайык стандартташтырылган пакеттерин программалоо иш-чөйрөсүндө практикалык жөндөмүнө ээ болуу.

Окуу процессинде угуучулар төмөнкүлөргө ээ болот:

 • «Сименс» фирмасынын автоматташтыруу каражаттары менен жалпы таанышуу;
 • Simatic S7 системаларын ишке киргизүү, конфигурациялоону үйрөнүү
 • дискреттик жана аналогдук белгилерди иштеп чыгуу менен жөнөкөй программаларды түзүү жана сыноо;
 • бзуктарды аныктоо жана издөө;
 • алган билимин жана жөндөмүн иш жүзүндө колдону.

Курстун негизги бөлүмдөрү:

 • Өнөр жайлык автоматташтыруу. Заманбап автоматташтыруу каражаттары жана байланыштары. ТПАСБ;
 • SIMATIC S7 бүлөсүнүн аппараттык бөлүгү. 300/400/1200 сериясындагы контролерлор, S300/1200 контролерлорунун конструкциялары;
 • TIA Portal платформасы. RS-485 маалыматтарды берүүнүн иреттүү интерфейси. RS-485 негизинде талаа шиналары. ProfiB протоколдору жана Industrial Ethernet, HART, AS-Interface өнөр-жай тармактары;
 • ПЛКга программалык камсыздоону иштеп чыгуунун технологиясы. МЭК61131-3 стандартындагы программалоо тилдери;
 • Долбоор түзүү. Жабдуулардын конфигурациясы;
 • Блоктордун архитектурасы, блокторду редакциялоо;
 • Белгилер. Символдук даректөө;
 • Кош операциялар, сандык операциялар;
 • Өлчөө жана контролдоо. Сенсордук технология;
 • Маалыматтар блогунда маалыматтарды сактоо, функциялар жана функциялык блоктор;
 • Программада кемчиликтерди табуу, аналогдук белгилерди иштеп чыгуу;
 • Документтештирүү, сактоо, архивдөө. Байланыш каражаттары. MPI аркылуу байланышуу.
СЭӨФ