Курс «Логистика боюнча Менеджер (ташуу башкармалыгы)» (базалык курс)

 

Жалпы көлөмү: 72 саат

Курсту аяктагандан кийинки документтер: Күбөлүк

Баасы:

 

СЭӨФ