Интернет-маркетинги

Жалпы көлөмү: 72 саат

Курсту аяктагандан кийин документтер: Күбөлүк

Баасы:

Кыргызстанда бизнес жүргүзүү стратегиясында Интернет-технологиялардын улам бат өнүгүүсүнөн интернет базарын тартып алуу актуалдуу маселелери келип чыкты: стратегияларды иштеп чыгуу, пландоо, уюштуруу жана компанияларды жана кардарлардын кызыкчылыктарын  дайыма аныктоо максатында коммерциялык коммуникацияларды  жүзөгө ашырууну  контролдоо.

  Курстун максаттары жана милдеттери

Курсту окуп-үйрөнүүнүн натыйжасында угуучу төмөнку мумкунчулуктөргө ээ болот:

  • товарларды/компаниялардын кызматтарын алдыга жылдырууда интернет-маркетингдин негизги принциптерин жана функцияларын үйрөнүү;
  • товарларды/компаниялардын кызматтарын алдыга жылдырууда интернет тармагында маркетингди негизги концепцияларын колдонууну кароо;
  • маркетинг чөйрөсүн жана анын структурасын аныктоо;
  • Интернет-маркетинг инструменттерин бизнеске киргизүү.
СЭӨФ