Курс “Оозеки англис тили – Intermediate деңгээли/Улантуучу В2”

Жалпы көлөмү: 144 саат

Курсту аяктагандан кийин документтер: Күбөлүк

Баасы:

Курс англис тилин үйрөнүүнү улантып жаткан, элементардык деңгээлден жогору билими бар жана Европалык системасына ылайык ортоңку Улантуучу В2 (Intermediate) деңгээлин өздөштүрүүгө умтулган чоңдорго жана студенттерге арналган.

Курстун максаттары жана милдеттери

Англис тилин окутуунун максаты оозеки жана жазуу жүзүндө бул тилде баарлашууга даярдоо болуп саналат. Курсту аяктагандан кийин үйрөнүүчү бир топ эле ишенимдүү түрдө англис тилинде сүйлөгөндөр менен ортоңку деңгээлде маектеше алат, жана ошондой эле салыштырмалуу эркин жазуу түрүндө эле эмес, оозеки тилде да төмөнкү темалар боюнча түшүнө алышат: мода, сырткы кебете жана өзүн кароо, киноиндустрия, китептер, музыка жана заманбап эс алуунунун түрлөрүн, саякат жана дени сак жашоо образы,тамак-аш жана тамактануу, спорт менен машыгуу, достор чөйрөсү, инсан арасындагы мамилелер жана күнүмдүк иш-чаралар.

Бул курс төмөнкү жөндөмдөрдү түзүүгө мүмкүндүк берет:

Лексика
  • Ар кандай күнүмдүк темалар боюнча сөз байлыгы
Грамматика
  • Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдү курууда англис тилинин грамматикасын колдонуу
Сүйлөө
  • Кыйла кең спектрдеги  темаларда оозеки сүйлөө жана ошондой эле тил тоскоолдуктарын жоюну олуттуу баштоо
Угуу
  • Стандарттуу коштолгон жана өтө татаал же англис тилин табигый темпте угуп түшүнүү
Окуу
  • Жөнөкөй көркөм адабиятты жана жаңылыктарды окуу жана мазмунун түшүнүү
Кат
  • Жазуу жөндөмдүлүгүнө, электрондук почтада кат алышуу жөндөмдүлүгүнө ээ болуу
Ой жүгүртү
  • Расмий-иш стилинде ортоңку деңгээлде сүйлөшүү жөндөмдүлүгүнө ээ болуу
Мотивация
  • Заманбап техникалык каражаттарды колдонуу менен тез окутуу, мисалы электрондук досканы колдонуу менен.

 

СЭӨФ