Курс “Оозеки англис тили – баштапкы А1 деңгээли»

Жалпы көлөмү: 144 саат

Курсту аяктагандан кийин документтер: Күбөлүк

Баасы:

Курс биринчи жолу чет тил катары англис тилин олуттуу үйрөнө баштаган студенттер жана чоңдор үчүн жана ошондой эле Европа системасына ылайык баштапкы (Beginner) деңгээлде өздөштүрүүнү максаттангандарга арналат.

Курстун максаттары жана милдеттери

Англис тилин окутуунун максаты  ушул тилде жазуу жана оозеки түрүндө пикир алышууга даярдоо болуп саналат. Баштапкы (Beginner) деңгээлден кийин үйрөнүүчү ишенимдүү түрдө баштапкы өздөштүрүү деңгээлинде англис тилинде сүйлөгөндөр менен маектеше алат, эң жөнөкөй жана адаптацияланган жазуу тескттерин, жана ошондой эле жай айтылган жөнөкөй англис тилин төмөнкү темалар боюнча угууга жана кабыл алууга жөндөмдүү болушат: спорт, тамактануу жана тамак-аш азыктары, турак-жай жана жашаган жери,  эс алуу жана күнүмдүк иш-чаралар, жакшы көргөн нерселер жана каалоолору, дүйнөдөгү өлкөлөр жана улуттардын өзгөчөлөктөрү, жеке жана башка адамдар жөнүндө маалыматтар.

Бул курс төмөнкү жөндөмдөрдү түзүүгө мүмкүндүк берет:

Лексика
  • Чектелүү темада эң жөнөкөй сөздөрдү жана сөз айкаштарды колдонуу
Грамматика
  • Англис грамматикасын пайдалануу жана анын натыйжасы катары, эң жөнөкөй жана кыска сүйлөмдөрдү куруу жөндөмүн
Сүйлөө
  • Программада аныкталган эң жөнөкөй темаларда окутуучу менен маектешүүнү билүү (8-10дон кем эмес суроолор жана жооптор)
Угуу
  • Жөнөкөйлөтүлгөн чет тилди угуп түшүнүү
Окуу
  • Эң жөнөкөй жана мүмкүн болушунча ылайыкталаган кыска макала түрүндөгү адабияттарды окуу жана  түшүнүү
Кат
  • Эң жөнөкөй күндөлүк турмушта болуучу ситуацияларда колдонулуучу жөнөкөйлөтүлгөн  жазуу жүзүндө берилген сөздү билүү

 

СЭӨФ