Курс «Веб-технологиялар көндүмдөрү» (базалык курс)

Жалпы көлөмү: 72 саат

Курсту аяктагандан кийинки документтер: Күбөлүк

Баасы:

Курстун максаттары жана милдеттери

Веб-сайттардын түрлөрү, алардын функцияналдык, структуралык жана технологиялык өзгөчөлүктөрү менен тааныштыруу. Угуучуга веб-барактарды жана веб-сайттарды иштеп чыгууну үйрөтүү. Окуу предметин окуп-үйрөнүүнүн натыйжасында угуучу  төмөнкү мүмкүнчүлүктөргө ээ болот:

  • веб-сайтты долборлоого, конструкциялоого, жайгаштырууга жана коштоого;
  • HTML, Dynamic HTML, CSS тилдеринде программалоого;
  • Dreamweaver и Flash (же түрдөш программалар) негиздери менен иштөөгө;
  • Интернет тармагында тандалып алынган тематикада  өз сайтын түзүү жана жайгаштыруу .

Курстун негизги бөлүктөрү:

  • Интернет жөнүндө маалымат. Электрондук почта. Провайдер;
  • ТЕГи веб-баракчасын түзүү. CSS стилиндеги каскаддуу таблица түзүү;
  • Ариптер менен иштөө. Текст менен иштөө. Фон менен иштөө;
  • Macromedia Dreamweaver HTML редакторы. Macromedia Dreamweaver;
  • Домен жана Хостинг. Хостингде сайтты башкаруу.
СЭӨФ