Курс “Негизги санариптик көндүмдөр – Digital Basic”

Жалпы көлөмү: 72 саат

Курс аяктагандан кийинки документ: Күбөлүк

Баасы:

Курс жаныдан  компьютерди үйрөнүп баштагандар үчүн жана ошондой эле офистик программаларын, графикалык маалыматтар менен видеоматериалдарды жасоочу программаларын, сайт иштеп чыгуу жана интернет ресурстарын  коопсуз колдонуу жөндөмдүүлүктөрүн  оптималдаштыруу жана толуктоо  үчүн  арналган.  

Курстун максаттары жана милдеттери:

ПК менен иштөө, ар кандай текст жана таблица түрүндөгү докуметтерди өз алдынча түзүү,  статистикалык эсептерди  иштеп чыгуу жана маалыматтарды талдоо, графикалык жана видео маалыматтарды ыкчам өзгөртүү, маалымат базасын түзүү, интернетке жайгаштыруу менен сайттарды иштеп чыгуу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү.

Натыйжада, угуучу төмөнкү мүмкүнчүлүктөргө ээ болот:

 • Текст редактору Word менен иштөө;
 • Excel электрондук жадыбал өтүнмөдө туюнтмаларды түзүү;
 • Ыраатма жасоо жана долбоордун жүрүшүн көзөмөлдөө;
 • Презентация даярдоо жана маалыматты жогорку денгээлде көрсөтүү;
 • Графикалык жана видео материалдарды өзгөртүү;
 • HTML, CSS жана Javaда скрипттерди жазуу;
 • Маалымат базаларын жана сурамдарды түзүү.

      Курстун негизги бөлүмдөрү:

 • Microsoft Word текст редактору;
 • Excel электрондук жадыбалы;
 • MS Power Point менен иштөө;
 • MS Access чөйрөсундө маалымат базасын иштеп чыгуу;
 • Photoshop чөйрөсундө иштөө;
 • HTMLге киришүү;
 • CSS жана Javaга киришүү;
 • MS Project чөйрөсундө иштөө.
СЭӨФ