Кыргыз Республикасынын санариптик көндүмдѳрүнүн ѳнүгүү индексин аныктоо

СЭӨФ