Санариптик экономиканы ѳнүктүрүү фондусунун түзүлүшү

СЭӨФ